Menu

Smart cities

covert alle thema's en subthema's die te maken hebben met de connectiviteit van steden en gemeenten. Denk hierbij aan verkeerslichten, openbaar vervoer, slimme meters, nutsbedrijven, enzovoort, allemaal geconnecteerd met elkaar. Hoe worden deze producten en diensten ontwikkeld, hoe worden deze publieke data verzameld, gestockeerd en beveiligd en hoe worden deze omgezet in slimme, meetbare resultaten?

Het resultaat van deze 'smart cities', is één groot ecosysteem waarbij elke actie het resultaat is van een andere uitkomst. Natuurlijk rijzen er vragen op uit de menigte: wat is de sociale, maatschappelijke en milieu-impact hiervan op een stad? Wat zijn de mogelijke problemen of obstakels, zowel voor de inwoners als voor de bedrijven? Zal het economische performantie verbeteren en zorgt het voor duurzaamheid? Deze track en al haar sprekers bieden hierop een antwoord!

Waarom is er nood aan 'smart cities' en wat betekent dit voor u?

Hoe zou een gemeente, stad of land eruit zien wanneer openbaar vervoer, nutsbedrijven en 'smart businesses' met elkaar geconnecteerd zijn? Een 'Smart city' of slimme stad is een plaats waar traditionele netwerken en diensten efficiënter worden gemaakt met behulp van digitale technologie en communicatie, met als doel de omgeving te verbeteren en beter te beantwoorden aan de noden van inwoners, reizigers en bedrijven. Door het gebruik van real-time sensoren, worden gegevens verzameld en onmiddelijk geïnterpreteerd. Deze resultaten zullen op hun beurt andere processen beïnvloeden die de gebruikers - burgers en bedrijven - ten goede zullen komen.

Deze verzamelde informatie en kennis zijn noodzakelijk om inefficiënte processen en procedures van de baan te vegen, wat neerkomt op tijd- en kostenefficiëntie. Internet Of Things, met smart cities als één pijler, wordt dus gebruikt om na te gaan wat er zich op dit moment afspeelt in de stad, hoe de evolutie erui ziet en hoe hierdoor de efficiëntie en de leefbaarheid kan worden verhoogd.


Onze partners

Contact
© 2017 Internet of Things Convention Europe • Powered by 'Brewery Of Ideas' • info@iot-convention.eusponsorsnieuwsbriefdisclaimersitemap Quoted - besproken websites